Natuur en Milieu

Home/Werkgroepen/Natuur en Milieu

De Natuur- en Milieugroep Overvecht (NMO) bestaat uit bewoners die zich inzetten voor de natuur en het milieu in Overvecht en omgeving. De groep houdt zich zowel bezig met de parken en het openbaar groen in de wijk als de groene buitengebieden rondom Overvecht.

Een goed beheer en inrichting van dit groen verhoogt het woongenot en draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk en de gezondheid van bewoners.
Belangrijke aandachtspunten voor de NMO zijn:
= behoud van groene gebieden in en rond de wijk
= natuurvriendelijke inrichting en beheer van het groen
= behouden of versterken van ecologische verbindingen, zodat planten en dieren zich gemakkelijker tussen groengebieden kunnen verplaatsen.

 

Door inzet van de NMO is in 2009 een beheerplan tot stand gekomen voor het groengebied achter
Fort aan de Klop in Overvecht Noord. Door dit beheerplan, waar de gemeente Utrecht haar medewerking aan geeft, kan de natuurwaarde van het gebied en de gebruikswaarde voor bewoners worden vergroot. Download het Beheerplan.

De achtergrond en de succesvolle ontwikkeling van dit plan worden beschreven in een boekje “Hoera! een burgerinitiatief” over 10 natuurprojecten, die tot stand kwamen door de inzet van bewoners. Is uitgegeven door de Bomenstichting en kost € 3,–

De Natuur- en Milieugroep Overvecht onderhoudt vanuit het Bewonersplatform het
contact met de Beheergroep Park de Watertoren, die zich inzet voor Park de Watertoren.

De Natuur- en Milieugroep Overvecht opereert zelfstandig maar fungeert ook als een werkgroep van het Bewonersplatform. Deze situatie maakt het mogelijk om in het Bewonersplatform ondersteuning te vragen voor bepaalde initiatieven van de NMO. Sinds april 2009 bezit de NMO rechtspersoonlijkheid. Dit maakt het mogelijk om, zo nodig, officieel bezwaar aan te tekenen tegen gemeentelijke besluiten.

De Natuur- en Milieugroep Overvecht bestaat uit:
= Marian Peterse (voorzitter)
= Jasper Fastl
= Frans de Groot
= Leon Hoenjet
= Mart Janssen
De NMO mist sinds zijn plotselinge overlijden op 1 mei 2013 de inspiratie en enorme inzet van haar oprichter en voormalig voorzitter Paul de Bruijn

Contact: natuurenmilieu@bewonersplatformovervecht.nl

Lees meer over de activiteiten van de Natuur en Milieugroep Overvecht in ons Jaarverslag 2013