Centrum Overvecht

Home/Werkgroepen/Centrum Overvecht

Plannen voor herinrichting van het Centrum Overvecht lopen al sinds 2003.
De werkgroep Centrum Overvecht volgt de ontwikkelingen en heeft op diverse momenten inbreng geleverd.

Het Centrum Overvecht is het gebied van het winkelcentrum Overvecht en het daarachter gelegen terrein tot aan de Brailledreef, voorheen ook aangeduid als ‘Centrumkwadrant’.

Aanvankelijk was  er een groot plan voor uitbreiding van winkels, nieuwe voorzieningen enn een flink aantal nieuwe woningen, deels in hoogbouw. Het huidige parkeerterrein zou grotendeels bebouwd worden evenals de strook langs de Brailledreef. Dit plan heeft zich jarenlang in voortgesleept en is begin 2013 definitief afgeblazen. Het bleek niet haalbaar door de economische crisis en de stagnerende woning- en vastgoedmark. Sindsdien heeft het een tijd stil gelegen.

Vanaf voorjaar 2014 heeft de gemeente de ontwikkeling van het Centrumgebied opnieuw opgepakt. Op 22 mei is er een grote Plein-bijeenkomst geweest met belanghebbenden in het Centrumgebied: winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners, ondernemers in de cultuurstrip, ambtenaren. Dat leverde veel ideeën op voor verbeteringen op de korte en langere termijn.
En nieuw elan om hier gezamenlijk aan te gaan werken.

Plannen worden meer ‘vleksgewijs en organisch’ ontwikkeld; niet alles wordt tegelijk aangepakt. Een combinatie van ingrepen op korte termijn met snelle resultaten en investeringen op de langere termijn. In meedenkgroepen werken diverse betrokkenen bij het gebied deelthema’ s uit, o.a.: Verkeer en Openbare ruimte, Ontwikkeling winkels en Ontwikkeling van de Cultuurstrip (de strook met de oude NPD-loodsen langs de Brailledreef). De werkgroep Centrum Overvecht is intensief betrokken en levert haar inbreng in de meedenkgroepen.

De werkgroep Centrum Overvecht bestaat uit:
= Nelleke Wuurman
= Dick de Soeten
= Han Hartogs
= Annette van den Bosch
= Ad Tourné

Contact: info@bewonersplatformovervecht.nl