Werkgroepen

Home/Werkgroepen

Het Bewonersplatform heeft werkgroepen waarin we een onderwerp dat voor Overvecht van belang is langdurig volgen.
De werkgroepen leveren ideeën en standpunten die bij inspraak of in contact met gemeente of andere instanties naar voren gebracht worden.
Daarnaast zijn er thema’s die niet in een werkgroep passen. Die volgen we met het hele Platform (zie Thema’s).

Nieuwe onderwerpen die buiten de huidige werkgroepen vallen kunnen we samen met geïnteresseerde bewoners oppakken. Bij voldoende belangstelling kan dit leiden tot de oprichting van een nieuwe werkgroep of we volgen het onderwerp Platformbreed.

Onder het motto “De wijk, dat bent u ook” nodigen wij bewoners uit om in een bestaande of nieuw op te zetten werkgroep hun kwaliteiten in te zetten voor Overvecht.  CONTACT

Verkeer

Verkeer Overvecht
Verkeer

Natuur en Milieu

Natuur en milieu Overvecht
Natuur en Milieu

Centrum Overvecht

Centrum Overvecht
Centrum Overvecht

Wonen

Wonen Overvecht
Wonen

Zorg en Welzijn

Zorg en welzijn Overvecht
Zorg en Welzijn