Zorg en Welzijn

Home/Onze thema’s/Zorg en Welzijn
In de werkgroep Zorg en Welzijn volgen wij ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn Overvecht.
Deze werkgroep is zomer 2014 opnieuw in het leven geroepen. Want er speelt veel op dit gebied. Grote veranderingen in de zorg en in het welzijnswerk. Taken die eerst onder het Rijk vielen, zoals de Jeugdzorg en de AWBZ, vallen vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. En dit gaat ook nog eens gepaard met bezuinigingen en soms met aanbestedingen van het werk. Wat gaat dit allemaal betekenen voor de wijk en bewoners die gebruik maken van zorg en welzijnsvoorzieningen?

Wij willen de komende tijd vooral aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:
= Hoe draaien de nieuwe buurteams in Overvecht?
= In gesprek met Wijk & Co over het vernieuwde welzijn en de buurthuizen in de wijk.
= Het Wijkactieprogramma met extra inzet o.a. op sociaal
gebied.
= Wat zijn in de wijk de gevolgen van de grote ‘Transities’: Meedoen naar Vermogen, Jeugdzorg en Werken aan Werk?
= En komen met al die veranderingen de (kwetsbare) ouderen in de wijk nog aan bod?
Ook pakken we kleiner zaken op die spelen rond welzijn en zorg.

De werkgroep Zorg en Welzijn bestaat uit:
= Ad Tourné (voorzitter)
= Nelleke Wuurman
= Han Hartogs

Contact: zorgenwelzijn@bewonersplatformovervecht.nl