Onze thema’s

Home/Onze thema’s

Thema’s: Overvecht in ontwikkeling

Op veel punten wordt er gewerkt om van Overvecht een prettige en toekomstbestendige wijk te maken.
Het Bewonersplatform heeft zich met veel van deze zaken bezig gehouden en doet dat nog steeds.
Bij de informatie over onze werkgroepen is daar al veel van terug te vinden.

Niet alle onderwerpen waar het Bewonersplatform zich mee bezig houdt zijn onder te brengen in een van onze werkgroepen. Afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordoen vraagt het Bewonersplatform hier aandacht voor, reageren we op plannen en ontwikkelingen of leveren we eigen ideeën, bijvoorbeeld:

 • Gebiedsontwikkeling Spoorzone en De Gagel
 • Herstructurering: intensieve renovatie of sloop/nieuwbouw van woningen
 • Kansenlocaties voor nieuwbouw
 • Bedrijventerrein Overvecht
 • Ondernemerschap en wijkeconomie
 • Winkelvoorzieningen
 • Leefbaarheid en veiligheid
 • Lokaal Maatwerk
 • Oneigenlijke bewoning
 • Wijkactieplan ‘Doe Mee in Overvecht’
 • Cultuur, ontmoeting en sociale samenhang
 • Onderwijs- en  maatschappelijke voorzieningen
 • Imago van Overvecht