Meer over het Bewonersplatform

Home/Bewonersplatform/Meer over het Bewonersplatform

In de Platformvergaderingen volgen wij wat er speelt in de wijk. Dat kan via de inbreng van de werkgroepen of in de vorm van de thema’s die wij belangrijk vinden.
Wij vergaderen maandelijks in buurthuis De Boog, Gambiadreef 60. Voor data, zie: Agenda

Wilt u kennismaken met het Bewonersplatform, of een vraag of kwestie voorleggen, dan kunt u altijd aan het begin van een Platformvergadering binnenlopen. Voor zaken die meer tijd vragen kan altijd een aparte afspraak gemaakt worden.

Wie zijn als kernleden actief in het Bewonersplatform? (situatie per begin 2016)
= Nelleke Wuurman (voorzitter)
= Ad Tourné (secretaris)
= Hans van Amstel (penningmeester)
= Dick de Soeten
= Han Hartogs
= Annette van den Bosch
= Hans van den Heuvel
= Hans Pieters
= Ben Verstraten
= Ad van Emmerik

Daarnaast zijn mensen actief in onze werkgroepen. Op de pagina’s van de werkgroepen vindt u de leden, de voorzitter en contactadressen.

Samenwerking met de wijkraad Overvecht 
Het Bewonersplatform heeft sinds jaar en dag een goede samenwerking met de wijkraad Overvecht. Wijkraad en Bewonersplatform spelen elk hun eigen rol, die we beiden beschouwen als aanvullend op elkaar. We hebben daarbij onze eigen thema’s, accenten en de ruimte om eigen standpunten in te nemen. Enkele mensen uit het Bewonersplatform zijn lid van de Wijkraad Overvecht. In onze werkgroep Verkeer en in de Natuur en Milieugroep Overvecht zitten ook enkele wijkraadsleden en daarmee fungeren deze  werkgroepen als gecombineerde werkgroepen voor het Bewonersplatform en de Wijkraad.

Bijdrage aan Dreefnieuws
Het Bewonersplatform is een van de partners in Dreefnieuws, de wijkkrant voor Overvecht. Dreefnieuws is een belangrijk medium om zaken van wijkbelang in Overvecht onder de aandacht van bewoners te brengen. Het Bewonersplatform neemt deel aan de redactie van Dreefnieuws. Elk nummer van Dreefnieuws bevat een kolom (halve pagina) met kort nieuws van of over het Bewonersplatform.
Voor vragen aan de redactie (bijvoorbeeld over het plaatsen van een artikel of persbericht) mail: Redactie@Dreefnieuws.nl

Stichting
Het Bewonersplatform heeft een rechtspersoon in de vorm van een stichting. Daarmee voldoen wij aan de voorwaarde van de gemeente om subsidie voor onze activiteiten te kunnen ontvangen. De rechtsvorm is ook van belang om – indien nodig – in bezwaarprocedures bij de overheid als belanghebbende geaccepteerd te worden.

Heeft u vragen of reacties stuur dan  een bericht via CONTACT of kom langs aan het begin van een Platformvergadering.