Bewonersplatform

Home/Bewonersplatform

Het Bewonersplatform Overvecht is een bundeling van actieve en betrokken bewoners.

Het Bewonersplatform zet zich in voor de verbetering van de wijk Overvecht: wijkbreed en toekomst gericht. Leefbaarheid en sociale samenhang zijn daarbij sleutelbegrippen.

Onze Folder geeft een kort en kleurrijk overzicht van wat het Bewonersplatform is en doet. Download ook ons Jaarverslag 2016 en de Speerpunten voor een beter Overvecht 2017 Geveldoek_zonnebloemdie wij meegeven aan de gemeente en de woningcorporaties.

Het Bewonersplatform heeft een aantal werkgroepen die belangrijke kwesties in de wijk op de voet volgen. Deze werkgroepen vormen de basis voor ons werk. Zij spelen een onmisbare rol bij het voorbereiden van standpunten. Waar nodig nemen de leden van een werkgroep contact op met de gemeente, het wijkbureau of organisaties in de wijk.
Daarnaast zijn er thema’s die niet in een werkgroep passen. Die volgen we met het hele Platform.
.

De volgende werkgroepen zijn actief:
= Natuur en Milieu Lees meer
= Verkeer Lees meer

Re-exposure of Hinder_werkzaamheden_VechtzoomparkEigen visie
Het Bewonersplatform ontwikkelt eigen ideeën over wat er in Overvecht zou moeten gebeuren. Wij volgen  kritisch wat de belangrijkste partijen in de wijk (gemeente, woningcorporaties, welzijnswerk, politie) uitdenken. Waar nodig brengen wij onze ideeën naar voren, bijvoorbeeld bij inspraak op plannen voor de wijk. Ook leveren wij onze inbreng bij allerlei gelegenheden waar gedacht en gepraat wordt over hoe het in Overvecht beter kan. En als het naar onze mening de verkeerde kant op gaat leveren we kritiek.Voor meer informatie over wat het Bewonersplatform doet: lees ons Jaarverslag 2016.Ook de jaarverslagen van 2015, 201420132012, 2011, 2010 en 2009 zijn nog beschikbaar.

>> CONTACT <<